Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23

Bremerska gården ligger bredvid Malsta kyrka. Det är en gammal byggnad med anor från 1700-talet. Gården uppfördes ursprungligen som skolbyggnad, vilket den också användes som ända in på 1960-talet.


Numera ägs Brehmerska gården av von Brehmerska stiftelsen.


Brehmerska gården lämpar sig mycket väl för olika arrangemang och aktiviteter. Den används som samlingslokal för olika sammankomster, bl a för Kyrkan, Malstasjöns Intresseförening samt olika privata sammankomster.


Det är en fin byggnad, med några tillhörande hus, som ligger på sluttningen ner mot Malstasjön.Gården har fått sitt namn efter Johan von Brehmer, vilken var en mycket inflytelserik  adelsman, och som tillbringade många år av sitt liv i Malsta.


Han startade byskola i Malsta i mitten av 1700-talet, och detta ungefär 100 år innan den allmänna skolstadgan infördes 1842!


Johan von Brehmer föddes 24/7 1677 i Stockholm.

Han blev svensk friherre 1731 och introducerades på Riddarhuset samma år.

Död 30/6 1754, och begravd i Verums kyrka  (Skåne).