Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23

Malstasjöns Intresseförening är en ideell förening, som arbetar för bygdens bästa.

I stadgarna står det att vi  ”i första hand skall vidta åtgärder för Malstasjön så att sjöns värde består och ökar; både ur estetisk synpunkt och inom det rörliga friluftslivet.

Vi skall också vidta åtgärder som gagnar  medlemmarna och miljön i Malsta.”


Föreningen bildades 26 februari 1981.


Styrelsen består oftast av ca 7 medlemmar

Vi brukar ha 1-2 styrelsemöten varje termin.


Föreningens viktigaste ansvarsområden är sjön och Brehmerska gården.

Vi hjälps åt att hålla snyggt vid badplatsen nedanför kyrkan. Vi klipper gräs, krattar och underhåller bodarna som är omklädningsrum.

Brehmerska gården ägs av Johan von Brehmers stiftelse, men vi hjälps åt med skötsel och underhåll av gården.

Den gamla lärarbostaden på gården är renoverad, och används numera som by-pub en gång i månaden.


Under många år har föreningen klippt vass och näckrosor i sjön, några gånger varje sommar.

Nyligen tog Norrtälje kommun över det ansvaret.


Föreningen hittar på lite olika aktiviteter för att främja umgänget i byn. Det kan vara allt från familjedag med fiskdamm och ponny-ridning, till gocart-turnering eller kräftskiva.

Loppis har blivit populärt på senare år, så det brukar vi också anordna, liksom simskola i Malstasjön.


Sista april har vi vårt traditionella valborgsfirande, med vår-brasa och korvgrillning.

Många fortsätter sedan kvällen på vår trevliga pub.

En annan återkommande aktivitet är vår-städningen, då alla hjälps åt att kratta, städa och renovera. Efteråt brukar föreningen bjuda på grillfest.


Uthyrningen av Brehmerska gården sköts av föreningens medlemmar, som turas om att vara vaktmästare för gården.


I dagsläget delar vi ut drygt 200 info-lappar i brevlådorna, ett par gånger om året.

Annars annonseras aktiviteter i korsningen Ekeby-Malsta.