Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23

Hur det hela började...


Under våren-sommaren 1980 träffades kvinnor från Malsta i von Brehmerska gården. Då nämndes att det var tråkigt att sjön höll på att växa igen och att något borde göras.

Hösten 1980 hölls en träff där man enades om att taga tag i frågan om sjöns igenväxning.


Den 29 januari 1981 träffades Åke Persson, Berit Sundberg, Hans Einarsson, Harry Eriksson, Arne Andersson och Roland Eriksson hemma hos Löfgrens för att diskutera vad som kunde göras.

Man diskuterade om gräskarp.

Alla var positiva till att något måste göras för att hindra sjön att växa igen.

En interimstyrelse valdes.

Einar Löfgren blev ordförande liksom sekreterare.

Berit Sundberg blev kassör och Tord Johansson ledamot.


Beslutades att allmänt möte skulle hållas den 26 februari 1981 kl. 19.oo.


Vid detta möte beslutades att bilda en förening för Malstasjöns bevarande.

Vidare att föreningens namn skulle vara Malstasjöns Intresseförening.

Till ordförande för att leda kvällens förhandlingar valdes Einar Löfgren.

Till sekreterare valdes Hans Björk. Till att justera protokollet valdes Sixten Andersson och Tore Nassenius.


Föreningens stadgar fastställdes.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Einar Löfgren valdes till ordförande för en tid av ett år.

Till kassör valdes Berit Sundberg för en tid av ett år, och som ordinarie ledamot valdes Tord Johansson.

Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes Ola Ekberg och Ulf Zetterström.

Till revisorer för en tid av ett år valdes Jan-Olof Bergh och Hans Björk.

Till revisorsuppleant  för en tid av ett år valdes Lars Andersson.


   

                                                            Skrivet av Einar Löfgren, i  januari 2012.