Malstasjöns Intresseförening

Bokning av Brehmerska gården:

 070-676 60 23

Johan, friherre von Brehmer (ej introducerad), till Skeinge i Verums socken, Kristianstads län.  Född 1677-04-27 i Stockholm.


 • Student i Uppsala (Um.) 1690-03-01, extra ordinarie tjänsteman i kungliga kansliet 1696.
 • Kopist i kungliga kansliet 1698.
 • Hovråd hos markgreven Georg Fredrik Carl av Brandenburg- Culmbach 1708.
 • Kejserlig romersk adelsman 1713.
 • Guvernör för sedermera regerande markgreven av Brandenburg-Anspach Carl Fredrik Wilhelm 1718.
 • Markgrevlig anspachiskt geheimeråd 1721.
 • Landskapsdirektor 1722. Kejserlig romersk friherre 1724.
 • Lantdrost över Wassertrudingen och Roshlingen i anspachska landet 1726.
 • Riddare av Brandenburg-Baijruthska orden Röda Örn 1726.
 • Avsked ur sin utländska tjänst 1731.
 • Svensk friherre 1731-07-05 men ej såsom sådan introducerad.
 • Riddare av danska orden de la parfaite union.
 • Landshövdings titel 1733-04-07, död ogift 1754-06-30 på Skeinge, och utgick med honom adliga ätten von Brehmer på svärdssidan.
 • Han gjorde Skeinge (sedermera utbytt emot Hyby) till fideikommiss för sin systerdotters son, Johan Vilhelm Wrangel av Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, nr 268, och hans manliga avkomlingar, med förbehåll att de jämte sitt eget namn och sköldemärke även skulle bära det von Brehmerska


(Elgenstierna)


Johan von Brehmer bodde i Malsta socken åren 1731-1751

Han startade en byskola med en pedagogisk instruktion, byggde en läktare i sockenkyrkan där han satt, till prästens stora förtret, med alla drängar, torpare och fattiga från Degarö, där han bodde.   Han befriade, under dramatiska former, en tysk prinsessa ur fängelset i Nurnberg där hon suttit i 18 år för otrohet och gömmer sen henne under falskt namn i sitt hem, osv.  En lite annorlunda friherre som man möter som människa i breven som jag sett.

Han bodde större delen av sitt liv i Tyskland, troligen i Brandenburg".


Maud Westin på Dis-forum